Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2018. godini

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2018. godini.

Rok za podnošenje prijedloga programa traje od dana objave do 8. listopada 2017. godine.

Više o natječaju OVDJE.