POZIV NA OKRUGLI STOL O UREDBI O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO

„Uredba – kako smo se prilagodili?“

U četvrtak, 16.11.2017. od 11:00 do 13:00h, u Admiralitetu (Riva 8) u Puli održat će se okrugli stol pod nazivom „Uredba – kako smo se prilagodili?“

Ovim okruglim stolom Platforma Saveza udruga Rojca želi pridonijeti evaluacijskom procesu primjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro te čuti mišljenje i iskustva udruga koje se prijavljuju na natječaje na koje se odnosi primjena Uredbe. Okrugli stol organiziran je u suradnji s programom MRRAK – Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji.

Više informacija o okruglom stolu dostupno je na poveznici ispod ove najave.

https://www.facebook.com/events/190669444841236/