O nama

Program Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta MRRAK provodi Udruga za razvoj civilnog društva Smart (Rijeka), a usmjeren je na pružanje podrške stvaranju učinkovitijeg neprofitnog sektora te aktivnog građanstva u Republici Hrvatskoj. Programom se želi omogućiti organizacijama civilnoga društva pristup i korištenje visokokvalitetnih usluga potpore čija provedba će doprinijeti regionalnom razvoju i jačanju sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini. Usluge koje se pružaju kroz program su informiranje, savjetovanje i izobrazba organizacija civilnoga društva, a provode se na području četiri županije Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke.

Cjelokupni program Mreže za razvoj regionalnih kapaciteta MRRAK provodi se u partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, a kroz Program regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini.