Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini – drugo polugodište

ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u prioritetnim područjima za 2017. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:
- Djeca i Mladi
- Umjetnost i kulturna baština
- Zaštita okoliša
- Znanost i sport
- Humanitarno djelovanje

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 18. listopada 2017. godine

Detaljnije o natječaju OVDJE.